SimplyGo

Konzultácie (WEB/SEO)
Projekt

Klient poskytuje bezpečnú prepravu pre deti. Pre klienta sme nevytvorili webstránku, ale poskytli sme riešenia komplikácií, ktoré klientovi pri tvorbe webstránky vznikli. Taktiež sme poskytli SEO konzultácie.

Kategória

Prepravné služby

Bezpečnosť pre deti a čas pre rodičov

SimplyGo poskytuje bezpečnú prepravu detí až k dverám domu, čím odbremení rodičov. Spoločnosť s ktorou je radosť spolupracovať, poskytuje služby na profesionálnej úrovni.

Potrebujete webstránku?
Napíšte nám